7 / 12
Liban i cały Bliski Wschód  (16 czerwca 2013 roku, 25 czerwca 2017 roku)
Podczas pierwszej konsekracji w 2013 roku kardynał Raï modlił się, żeby wszyscy mieszkańcy tego obszaru zostali uwolnieni "od grzechów prowadzących do podziałów, agresji i przemocy", i żeby konflikt syryjski nie dotknął Libanu. W kilka lat później, kiedy kraj znalazł się w impasie politycznym, akt konsekracji ponowiono. Należy zauważyć, że muzułmanie przyłączyli się do aktu konsekracji, bo Liban jest jedynym krajem, gdzie zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie świętują uroczystość Zwiastowania (25 marca) jako święto narodowe.
+

© JOSEPH EID / AFP