2 / 7
Matka Boża Niepokalanie Poczęta (1618-19), Diego Velásquez (1599-1660), olej na płótnie, 135 x 101,5 cm
Oto ona, dziewczyna dwunasto- lub trzynastoletnia. Ręce ma złożone do modlitwy, a głowę ukoronowaną gwiazdami. Pod jej stopami znajduje się księżyc, a świetliste obłoki otaczają jej ciało. To mistyczna Madonna, zainspirowana wizją św. Jana, który w Apokalipsie opisał postać niewiasty obleczonej w słońce. Jest to pełne uroczystego piękna przedstawienie Maryi jako Niepokalanie Poczętej.
+

© fot. "Królowa Nieba. Życie Maryi w dziełach mistrzów", materiały wydawnictwa