3 / 7
Prezentacja Maryi w świątyni, Tycjan (ok. 1490 – 1576), olej na płótnie, 345 x 775 cm
Schody wiodące do Świątyni Jerozolimskiej są długie i strome. Ona wchodzi po nich z gracją i elegancją niezwykłą dla jej wieku. Kroczy ochoczo, ręką podtrzymując jasnoniebieską szatę, a jej sylwetkę otacza aureola. Unosi rękę w kierunku czekającego na nią arcykapłana. Jest to Prezentacja Maryi w świątyni, zdarzenie nieodnotowane w Biblii, ale opisane w starożytnym tekście znanym jako Protoewangelia Jakuba.
+

© fot. "Królowa Nieba. Życie Maryi w dziełach mistrzów", materiały wydawnictwa