5 / 8
Kapliczka zbójnicka w Starych Kościeliskach
Zbudowana ok. 200 lat temu kapliczka według legendy została wzniesiona przez zbójników. Naprawdę zbudowali ją górnicy i hutnicy z nieodległej huty żelaza. Jest murowana i pokryta gontem, z napisem „Ave Marya” nad wejściem. Na znak tradycji i legendy przy ogrodzeniu umieszczono postaci zbójnika i górnika.
+

© Albin Marciniak/East News