1 / 11
Posiłki wydawane potrzebującym przy bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.
+

© fot. archiwum Bazyliki św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy