7 / 11
Ogrzewalnia i noclegownia dla bezdomnych w kaplicy w Bydgoszczy (grudzień 2020 r.)
+

© Adam Juszkiewicz/REPORTER