5 / 12
Ojciec Paisjusz Hagioryta
Im bardziej ktoś prowadzi życie światowe, tym więcej przeżywa niepokojów. Tylko blisko Chrystusa można zaznać cielesnego i duchowego wypoczynku.
+

© Catherine Gu | Unsplash |CC0