1 / 8
Wejdź w buty chorego
Pamiętaj, że to, czego pragnie bliska ci osoba, może być zupełnie inne niż to, czego ty byś chciał w tej sytuacji. To wszystko zależy od potrzeb, stylu życia, choroby i rodziny. Naprawdę musisz spróbować postawić się w sytuacji cierpiącego.
+

© Di Lighthunter|Shutterstock