12 / 12
Miejsce, skąd szerzy się orędzie miłosierdzia
W Łagiewnikach miłość miłosierna nabiera konkretnych wymiarów. Działa tu m.in. Fundusz Miłosierdzia, który dzięki darowiznom ludzi dobrej woli wspomaga podopiecznych krakowskiego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a także Apostolat Ratunku Konającym ARKa, w ramach którego odmawiana jest nieustanna koronka za chorych, cierpiących i konających – osoby takie modlącym się zgłaszane są SMS-em.
+

© fot. Marcin Mazur /episkopat.pl