2 / 12
Kaplica klasztorna
W białym marmurowym klęczniku przed ołtarzem kaplicy umieszczona jest mała cząstka relikwii św. Faustyny tak, aby pielgrzymi mogli w sposób przystępny oddawać jej cześć i prosić o wstawiennictwo za jej przyczyną.
+

© fot. Marcin Mazur /episkopat.pl