3 / 12
Kaplica klasztorna
W kaplicy znajduje się też konfesjonał, przy którym przez prawie 6 lat spowiadała się Apostołka Bożego Miłosierdzia. Trafił on do Łagiewnik po renowacji, z okazji 20. rocznicy kanonizacji św. Faustyny przypadającej w 2020 r.
+

© fot. Marcin Mazur /episkopat.pl