5 / 12
Kaplica klasztorna
Nieopodal kaplicy w budynkach klasztornych, powstało małe muzeum ze zrekonstruowaną celą zakonną św. Faustyny. Można w niej zobaczyć m.in. autentyczne przedmioty używane przez nią na co dzień, tj. lampkę, przy której pisała słynny „Dzienniczek”, kubeczek oraz ołtarzyk z rodzinnego domu.
+

© fot. Marcin Mazur /episkopat.pl