9 / 12
Bazylika Bożego Miłosierdzia
Nieopodal bazyliki znajduje się Kaplica Wieczystej Adoracji, w której od 2004 r. trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a w której od 2021 r. można uczestniczyć on-line. Płonie tam wieczysta lampka z Ogniem Miłosierdzia, który zapalił papież Jan Paweł II 16 grudnia 2003 r. na znak rozchodzącego się z tego miejsca na cały świat orędzia o Bożym miłosierdziu.
+

© fot. Marcin Mazur /episkopat.pl