4 / 7
Żył miłością do ludzi o innych przekonaniach religijnych, nie próbując ich nawracać na własna wiarę – jak brat. Odkrył, że Jezus zaprosił wszystkich do prawdziwego braterstwa.
+

© DR