5 / 7
„Im mocniej obejmujemy krzyż, tym bardziej przytulamy się do Jezusa, który jest do krzyża przybity”.
+

© AFP