6 / 7
„Im bardziej się kocha, tym lepiej się modli”.
+

©Archives-Zephyr/Leemage