1 / 8
11 lutego 1858 r.
Tego dnia Bernadeta po raz pierwszy w grocie Massabielle zobaczyła postać młodej kobiety w białej sukni z różańcem w dłoni. Potem zobaczyła ją jeszcze siedemnaście razy - objawienia trwały do 16 lipca. Przy pierwszym spotkaniu Piękna Pani (jak mówiła o niej Bernadeta) i nastolatka nie zamieniły ani słowa, ale podczas kolejnych rozmawiały w miejscowym dialekcie. Między innymi podczas jednego z ostatnich objawień Pani powiedziała kim jest: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Przedstawiła się w ten sposób zaledwie cztery lata po tym, jak papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
+

© Spirit Stock | Shutterstock