2 / 8
Grota
Dziś grota Massabielle to najważniejsze miejsce, które odwiedza każdy przybywający do Lourdes. To właściwie dziesięciometrowa wnęka w skale. Przed nią stoi wielki, charakterystyczny świecznik. W środku, w miejscu w którym pokazywała się Piękna Pani, umieszczono figurę, która ją przedstawia. Jak twierdzą znawcy, nie do końca odpowiada ona opisowi przedstawionemu przez Bernadetę. Dla Polaków ciekawostką okazuje się fakt, że autorem rzeźby jest Józef Hugon Fabiś – urodzony we Francji potomek polskiego imigranta. Jest też w grocie prosty, kamienny ołtarz. Ściany groty nie są niczym ozdobione. Dzięki internetowej kamerce nawet z drugiego końca świata można dziś zobaczyć, co się w każdej chwili dzieje w grocie Massabielle. Jednak nic nie zastąpi rzeczywistej obecności w tym miejscu. Dla wierzących to unikalne przeżycie, doświadczenie sacrum i tajemnicy, które na zawsze pozostaje w człowieku.
+

© Spirit Stock | Shutterstock