3 / 8
Źródło
W czasie dziewiątego objawienia Pani poleciła dziewczynce, by napiła się wody ze źródła. Początkowo okazało się ono niewielką błotnistą kałużą, jednak oczyściło się, istnieje do dziś i daje mnóstwo wody. Każdy może się napić, ale nie tylko. Wody jest tak dużo, że wielu pielgrzymów, zwłaszcza chorzy, którzy przybywają do sanktuarium, korzysta z kąpieli w specjalnych basenach. Przed wybuchem pandemii w wodzie o temperaturze zanurzało się ok. 350 osób rocznie. Istnieje również zwyczaj, że pielgrzymi zabierają ze sobą do domu wodę z Lourdes, dla siebie, ale także dla bliskich i znajomych. Charakterystyczne butelki i pojemniki można kupić w miasteczku.
+

© Esik Sandor | Shutterstock