4 / 8
Krypta
Zanim powstały wielkie, mogące pomieścić tysiące ludzi świątynie, rolę pierwszego kościoła na miejscu objawień w Lourdes pełniła Krypta. Prowadzi do niej długi, obwieszony wotami korytarz. Krypta może pomieścić około 120 osób. Dziś znajduje się pomiędzy dwoma bazylikami. Przy jej budowie pracował ojciec Bernadety. Pielgrzymi mogą korzystać z tego miejsca modlitwy i wyciszenia od 1866 r.
+

© J. Borruel | Shutterstock