8 / 8
Dla pielgrzymów
Przed pandemią koronawirusa Lourdes odwiedzało rocznie około 6 milionów pątników. Dwukrotnie odwiedził je św. Jan Paweł II, raz przybył tam Benedykt XVI. Mówi się również o planowanej pielgrzymce Franciszka w roku 2023.
+

© Pierre-Olivier | Shutterstock