10 / 10
Módl się za nich
Niech twoi bliscy wiedzą, że pamiętasz o nich w codziennych modlitwach. I przypomnij im, że mimo iż czasem nie mają możliwości fizycznego uczestnictwa we mszy świętej, mogą połączyć się w modlitwie online.
+

© MIA Studio - Shutterstock