3 / 12
„Noli me tangere” – Chrystus Zmartwychwstały z Marią Magdaleną

©Battaglini/Leemage