9 / 12
Ukrzyżowanie z Najświętszą Maryją Panną i Marią Magdaleną

© Public Domain