4 / 9
Nuestra Señora de las Mercedes (Matka Boska Miłosierdzia)
W tym wezwaniu Maryja jest czczona na całym świecie, ale w Peru odbiera szczególny kult. Najbardziej znany wizerunek znajdujemy w Paita, w archidiecezji Piura.
+

© Facebook-parroquiamercedarias