6 / 9
Matka Boska z Chapi
W tym wezwaniu Maryja czczona jest w Peru z wyjątkowym entuzjazmem i gorliwością. Jej sanktuarium znajduje się w odległości około 100 km od miasta Arequipa. Przed wybuchem pandemii koronawirusa gromadziło się tam nawet 250 tys. osób jednocześnie.
+

© Facebook-santuariochapi