8 / 9
Najświętsza Maryja Panna ze Sapallanga (La Virgen de Sapallanga)
Na koniec przedstawiamy wizerunek niezwykle popularny w departamencie Huancayo. Swoją nazwę zawdzięcza miejscowości, gdzie według tradycji objawiła się Matka Boża.
+

© Facebook | Parroquia San Pedro de Sapallanga