3 / 6
Na ołtarzu z 1270 roku Madonna spogląda na widza, podczas gdy Dzieciątko jest wpatrzone w Nią.
+

© Public Domain