1 / 12
Jednym z przedstawień Maryi brzemiennej jest moment odwiedzin u św. Elżbiety. Na tym obrazie (i dwóch następnych) widzimy obydwie kobiety w zaawansowanej ciąży, co jest pewną przesadą ze strony malarza w przypadku Maryi. Dlaczego? Św. Łukasz napisał bowiem w swojej Ewangelii (a jest to jedyne źródło mówiące o tych wydarzeniach), że Maryja udała się do swojej krewnej zaraz po tym, gdy Anioł oznajmił jej, że będzie spodziewać się Dziecka, oraz że Elżbieta jest już w szóstym miesiącu ciąży (Zob. Łk 1,35-36). A więc trzymając się przekazu Łukasza, Maryję w ramionach Elżbiety oglądamy w pierwszych dniach ciąży. Niemniej wybaczamy artyście taką interpretację, gdyż jego intencją było przekazanie i uwypuklenie najważniejszych w tej scenie informacji. „Nawiedzenie” Rogier van der Weyden, 1435-1440. Muzeum Sztuk Pięknych w Leipzig.
+

© Wikipedia | Domena publiczna