5 / 12
Maryja brzemienna na renesansowym fresku namalowanym w kościele Santa Maria a Nomentana  (obecnie przechowywany w dedykowanym jemu muzeum). Ten wizerunek może nas zaskakiwać, bowiem przyszła Matka Boża jest ukazana we współczesnym autorowi kanonie piękna kobiety. 1455-1465, Piero della Francesca, Muzeum w Monterchi.
+

© Wikipedia | Domena publiczna