6 / 12
Ikonograficzny temat „Madonna del parto” (wł. Madonna brzemienna) od pierwszej poł. XIV krążył w Toskanii. Przedstawiał samą Maryję, stojącą w pozycji frontalnej i w widocznej ciąży. Zamknięta księga na jej brzuchu to aluzja do Słowa Wcielonego. W rzeczywistości księga przedstawia Stary Testament, a zatem Słowo Boże, które przez Dziewicę wciela się i zstępuje między ludzi. „Madonna brzemienna”, ok. 1320, nieznany malarz szkoły Giotto, Muzeum dell'Opera del Duomo, Florencja
+

© http://www.diocesiprato.it/ Wikipedia | CC BY 2.5