6 / 7
Służebnica Boża Dorothy Day: Uczyń przed snem jakieś dzieło miłosierdzia
Dorothy Day chciała żyć każdego dnia skupiona na trosce o innych. W Kościele katolickim istnieje łącznie 14 uczynków miłosierdzia, co daje ci 14 konkretnych sposobów służenia tym, którzy cię otaczają. Do uczynków miłosierdzia względem ciała zalicza się np. karmienie głodnych i przyodziewanie nagich. Do tych względem duszy – m.in. modlitwa, przebaczenie, pocieszenie.
+

© Public domain