2 / 7
Charakterystycznym elementem ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy/„Cierpiąca” są dwaj archaniołowie na wysokości głowy Bogurodzicy. Z lewej strony to św. Michał Archanioł, z prawej – Archanioł Gabriel. Obydwaj trzymają narzędzia Męki Pańskiej.
+

© Adam Jan Figiel | Shutterstock