4 / 9
Wnętrze bazyliki Matki Bożej Większej, widoczny słynny strop kasetonowy i inkrustowane posadzki.
+

© Lexcard | Shutterstock