7 / 9
Główna absyda bazyliki Matki Bożej Większej.
+

© Stefano_Valeri | Shutterstock