9 / 9
Mozaiki na łuku triumfalnym rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej; prawa strona, czwarty rząd od dołu.
+

© MM | CC BY-SA 3.0