1 / 9
Klasztor Chrystusa na Pustyni
To benedyktyński klasztor znajdujący się w Nowym Meksyku (USA).
+

© Shutterstock | Photonyx Images