5 / 12
Górka Zbawiciela w Wilnie
Na zdjęciu dawny kościół sióstr wizytek pw. Serca Jezusowego i dawny kościół misjonarzy pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na Górce Zbawiciela w Wilnie. Przy nich znajdują się Dom Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki. W jednym z budynków zgromadzenia przed wojną swoją pracownię miał Eugeniusz Kazimirowski, który namalował obraz Jezusa Miłosiernego.
+

© Grisha Bruev | Shutterstock