2 / 12
Klasztor klarysek w Starym Sączu

© Jozef Kurpiel | Shutterstock