5 / 12
Ołtarz w kościele świętej Trójcy i świętej Klary

© fot. Pankrzysztoff - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 PL