6 / 12
Ołtarz polowy na terenie klasztoru klarysek

© ffolas | Shutterstock