3 / 6
Pieta Michała Anioła
Choć Michał Anioł oficjalnie przekazał ukończoną Pietę, niektórzy mieli wątpliwości co do jego autorstwa rzeźby. A to ze względu na młody wiek artysty. Krążyła plotka, że wyszła ona spod dłuta Cristofora Solariego, zwanego Garbatym. Kiedy dowiedział się o tym Michał Anioł, wpadł w furię. Nocą ukrył się w kościele. Wtedy na szarfie przebiegającej przez pierś Maryi zostawił swój podpis: „Michael A[n]gelus Bonarotus Florent[inus] Facieba[t]” (Michał Anioł Buonarroti to wykonał). To dlatego Pieta jest jedynym podpisanym dziełem jego rąk.
+

© Shutterstock