2 / 4
Pielgrzymka funkcjonariuszy policji na cmentarzu w Miednoje.
+

© archiwum Ordynariatu Polowego