4 / 4
Tabliczka epitafijna na cmentarzu w Miednoje.
+

© archiwum Ordynariatu Polowego