4 / 10
Tablica na kościele św. Augustyna
Napis na tablicy: Tu Karol de Foucauld przeżył nawrócenie spowiadając się w październiku 1886 roku. Po przyjęciu święceń kapłańskich 9 czerwca 1901 roku wielokrotnie odprawiał mszę w tym kościele
+

© Fred De Noyelle / GODONG