6 / 10
Grota w la Sainte-Baume, gdzie Karol często przychodził jako pielgrzym
W 1902 roku Karol de Foucauld, który kilka miesięcy wcześniej przyjął święcenia kapłańskie, wyruszył na pielgrzymkę do groty la Sainte-Baume, gdzie – według legendy – Maria Magdalena żyła jako eremitka. Miał do niej szczególne nabożeństwo. W grocie zostawił trzy świadectwa swojej „synowskiej wdzięczności”.
+

© Shutterstock