10 / 10
Pielgrzymka niepełnosprawnych na Jasną Górę (2022)

© fot. archiwum prywatne ks. Andrzeja Bafeltowskiego