4 / 10
Wnętrze kościoła w Biłohirii przed oddaniem (sierpień 1993 r.)

© fot. archiwum prywatne ks. Andrzeja Bafeltowskiego