5 / 10
Przekazanie parafii w Biłohirii (wrzesień 1993 r.)

© fot. archiwum prywatne ks. Andrzeja Bafeltowskiego