6 / 10
Spowiedź w Sarnach, 5 maja 1995 r.
Pierwsza wizyta ks. Andrzeja Bafeltowskiego na Ukrainie po wypadku.
+

© fot. archiwum prywatne ks. Andrzeja Bafeltowskiego